TK-Anlagen

Team-Rufnummer am SIP-Trunk

89 views 24. April 2020 0

elmeg Treiber – WIN10

163 views 23. März 2020 0

Ansage bei besetzt

157 views 7. Februar 2020 0

Anwendung des Kalenders

115 views 17. Januar 2020 0

Mini-Callcenter

202 views 10. Januar 2020 2

Einseitige Gesprächsverbindung

248 views 6. Januar 2020 2

Einrichtung von CLIP-No-Screening

207 views 9. Oktober 2019 1

ISDN D-Kanal Trace erstellen

143 views 3. September 2019 4

VMS: Maximalen Nachrichtenanzahl erreicht

140 views 3. September 2019 0

elmeg ICT – Wavedateien exportieren

42 views 26. August 2019 0

Transcoding

194 views 16. August 2019 2

Erstellen eines D-Kanal Traces

174 views 24. Juni 2019 1

Dateiformat für Ansagen

271 views 17. Juni 2019 2

Probleme mit „Busy on Busy“

330 views 14. Juni 2019 0

ISDN Bitfehler Test

49 views 14. Juni 2019 0

Rufverteilung fehlerhaft

234 views 14. Juni 2019 0